Hình ảnh đèn Led GX lighting lắp đặt cho nhà hàng Nhất...

Hình ảnh đèn Led GX lighting lắp đặt cho nhà hàng Nhất Thống

0 612

Hình ảnh đèn Led GX lighting lắp đặt cho nhà hàng Nhất Thống

Đèn Led GX lighting lắp đặt hệ thống Dim (Điều chỉnh độ sáng) cho toàn bộ đèn chiếu sáng của nhà hàng.